Konsulter med svart bälte är vår kvalitetssäkring

Mastering DirectAccess

Ny Ny  

Beskrivning

DirectAccess är mer än bara ett alternativ till VPN och för att kunna ansluta till interna resurser via Internet. DirectAccess kommer att förändra vår syn på nätverksdesign och tillsammans med IPv6 skapa oanade möjligheter till öppnare och säkrare infrastruktur oavsett var våra klienter befinner sig.

Tillsammans med instruktören lär du dig förstå principen bakom DirectAccess och vilka komponenter och system den är beroende av. Du kommer att förstå och kunna hantera de olika implementationsalternativen i båda renodlade IPv6-miljöer och blandmiljöer med båda IPv4 och IPv6 i olika grad.

Under kursen kommer vi dessutom att skapa en förståelse och lägga grunden för IPv6 och skapa förståelse för kravet och hur vi kan hantera det kommande generationsskiftet i våra nät och framför allt hur samexistensen kan hanteras.

Genom att testa de olika alternativen för hur man bygger DirectAccess kommer du att kunna välja rätt strategi för just din DirectAccesss implementation till din it-miljö.

Målgrupp

IT-tekniker, administratörer, arkitekter, IT-ansvariga

Förkunskaper

Goda kunskaper om IPv4 och Windows systemadministration samt kunskaper om nätverk och närtverksadministration

Övrigt

Målet med denna kurs är att förstå och kunna planera, hantera samt införa DirectAccess och IPv6 i Windows miljöer

Agenda

Under kursen kommer följande moment och områden att bearbetas:

- Grundläggande IPv6 adressering och strategier för införande

- DirectAccess komponenter och krav

- Strategier och modeller för införandet av DirectAccess

- UAG och andra DirectAccess relaterade lösningar

- Felsökning och avancerade konfigurationer