« Gå tillbaka till kurssidan

LTE Physical Layer

Denna kurs ger en gedigen förståelse för de funktioner som finns definierade för den fysiska nivån (lager 1) för radioaccessen (E-UTRA) i 3GPP Release 8, projektet Long Term Evolution (LTE). Kursen beskriver hur de fysiska kanalerna definieras och används vid dataöverföring och kontrollsignalering.

Den fysiska nivån beskrivs steg för steg ‘från transportblock till radiovågor’. De viktigaste processningsstegen, såsom kanalkodning, modulering och hur en OFDM-signal skapas, beskrivs i detalj för att ge en ökad insikt i hur de fysiska kanalernas bit-information överförs till komplexvärda resurselement.

Procedurer såsom synkronisering, resurstilldelning och återkopplande signalering beskrivs i en logisk scenariobaserad sekvens, vilket ger kursdeltagaren en god förståelse för de transmissionsscheman för nedlänken och upplänken som definierats för LTE.

Målgrupp

Kursen riktas mot personer som behöver detaljerad kunskap om de processer och procedurer som används i LTE’s fysiska nivå.

Förkunskaper

Generell konceptuell kunskap om fysiska kanaler, kanalkodning, modulering, skedulering och ARQ/HARQ omsändning i mobilsystem (t ex. WCDMA) är starkt rekommenderat. Kännedom om HSPA är användbart i och med att det finns många likheter mellan LTE och HSPA.

Övrigt

Denna kurs genomförs med en välbalanserad blandning av föreläsning, presentationer, diskussioner och mind-maps.Denna kurs finns som schemalagd utbildning och presentationen ges på svenska eller engelska. Kursen är teoretisk.Vi kan även hålla denna kurs företagsintern. Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa er med anpassade kurser.

E-learning är ett bra sätt att förbereda sig inför en kurs. För en liten extra kostnad hjälper e-elearning deltagaren att sätta innehållet av kursen i sitt rätta kontext. IP-Solutions har ett antal e-learningmoduler som täcker olika ämnen och vi har satt samman vilka moduler som matchar vilka kurser. De rekommenderade modulerna för den här kursen är:
LTE på en timme

Längd

3 dagar

Pris

Skriv in kontaktdetaljer för prisuppgiftEnter contact information to see prices

* Alla priser exklusive moms.

Svårighetsgrad

Agenda

Introduction

The LTE radio interface protocol and channel architecture

Physical layer processing

Resource Element mapping

PDSCH transmission and related control signalling

PUSCH/PUCCH transmission and related control signalling

Scheduling, link adaptation and hybrid-ARQ operation