IP-Solutions är strateisk partner till RedHat®

IP-Solutions är partner till Red Hat som är en av världens största leverantörer av Enterprise Open Source-lösningar.

Red Hat har idag mer än 90% av världens Fortune 500-företag som användare/kunder.

De har flera smarta lösningar som ökar innovationstakten inom Cloud, Platforms, Storage och Automatisering.

Genom vårt partnerskap med Red Hat kan vi erbjuda vår expertiskompetens bland annat inom:

Red Hat OpenShift Container Platform

Enterprise-klassad Kubernetes container-plattform med full support för automatiserad hantering av hybrid och multi cloud-miljöer.

Ansible Automation Platform

Plattformen innehåller alla verktyg som behövs för att implementera hela företagets automatisering.

Red Hat OpenStack Platform

Molnplattformen som erbjuder nya möjligheter inom öppen molninfrastruktur, produktionsfärdig OpenStack-plattform till företagskunder.

Red Hat Enterprise Linux

Detta är ett högpresterande operativsystem och en av världens mest driftsäkra IT-plattformar.