-- Google Tag Manager (noscript) -->

URL: https://aws.amazon.com/certification/certified-solutions-architect-associate/

Vad ingår i examen

URL:en ovan innehåller en hel del information angående AWS-SA Associate examen.

Bra att känna till:

  • Skillnaden mellan den nya och gamla versionen. AWS släppte en ny uppdaterad version av certifiering 2018.
  • Beskrivning av certifieringen och vad som är syftet.
  • Hur examineringen går till.
  • Vilka förkunskaper som krävs.

Förkunskaper

Certifieringen är omfattande och täcker flera olika områden inom IT. Bland annat Computing, nätverk, databaser, monitorering, säkerhet, administration, HA applikationsdesign, lastbalansering, DNS, etc. Dock krävs ingen djupare kunskap inom varje område. Om du har erfarenhet inom IT några år och är intresserad av att lära dig nya teknologier, är det inte så svårt och bör inte ta särskilt lång tid att inhämta den nödvändiga kunskapen.

Som själva namnet säger, AWS-SA Associate är en arkitekt roll, vilket avspeglas på examen. På själva examen finns väldigt få (om några alls) frågor rörande själva konfigurationen, dvs. du behöver inte kunna särskilt mycket CLI kommandon osv. Det du i första hand ska kunna är de olika teknikerna som ingår i ämnet samt att välja rätt teknik eller kombinera olika tekniker och teknologier för att lösa det ställda problemet.

Utbildningsmaterial

Det finns flera olika sätt att inhämta den nödvändiga kunskapen som krävs för att bli en certifierad AWS Solutions Architect.

  1. AWS har en hel bra och gratis dokumentation som finns tillgänglig på webben. Utgå från ämnen som täcks av denna examen (Blueprint) och sedan gå igenom respektive dokumentation för varje produkt/delområde. AWS är också bra på att lista vad som behövs läsas in och i många fall finns det direkta länkar till den relevanta dokumentationen.
  2. Vidare tillhandahåller AWS och andra aktörer (t ex Linux Academy, acloud.guru) en hel del kurser inom området. Kurserna ges både i form av onlinekurser som man kan ta själv eller som leds av en instruktör. Vissa kurser är gratis medan andra kostar pengar.
  3. En annan bra resurs som AWS tillhandahåller är “Getting Started” guider. Denna resurs består av ett antal labbar som man gör i egen takt. AWS har ställt samman instruktioner som man följer för att bygga några grundläggande tjänster/applikationer på AWS i syfte att bekanta sig med olika produkter som erbjuds och som man bygger tjänster/applikationer med. Värt att nämna är att de flesta labbarna är kostnadsfria. Labbarna är utformande kring “Free Tier” produkten som tillhandahåller en samling av ett antal tjänster som man kan använda gratis under en viss tid (upp till 1 år).

https://aws.amazon.com/getting-started/

  1. Slutligen finns det en bok som är utformade efter de ämnen som ingår i SA Associate exam. Viktigt att nämna är att denna bok är några år gammal och den täcker den äldre versionen av examen.

Examen

Examen är ett vanlig “Multiple questions – multiple answers” examen.

Du har ungefär 2 minuter per fråga så är du väl förberedd så är det gott om tid. När du har svarat på alla frågor kan du gå tillbaka och verifiera hur du har svarat, alternativt modifiera svaret på en fråga om det behövs. Som sagt, behärskar man kunskaper som krävs för en SA Associate enligt ‘blue print’ och ha gått igenom boken eller materialet, känns examen ganska rakt på sak.

Lycka till!

//Jasminko