-- Google Tag Manager (noscript) -->

Ingen IT utan Säkerhet

Vi hjälper till med allt från säkerhetsutredningar, riskanalyser, förstudier, via designarbete, implementation, felsökning, säkerhetstestning till idrifttagande och utbildning.

Vi erbjuder expertis inom IT- och informationssäkerhet och kan hjälpa till med saker som tex;

 • Strategi, risk och regelverk (ISO27K, CIS, NIST,PCI-DSS, DORA, LEK…)
 • Datalagstiftning och standarder
 • Säkerhetsarkitektur inom infrastruktur och kodutveckling
 • Incident-, hot- och sårbarhetshantering
 • Sårbarhetsscanningar och pentester
 • Rådgivning och hjälp för etablering av SOC

Säkerhetsgenomlysning

Vi utför en genomgång av er It-säkerhetsstatus i tre steg, vi levererar och presenterar en rapport över de säkerhetsbrister vi identifierat och konkreta förslag på åtgärder. Ni förbinder er inte till några andra åtaganden utan väljer själva hur ni vill gå vidare.

 1. Genomgång av IT-säkerhetsarkitekturen
 2. Sårbarhetsscanningar
 3. Penetrationstester

Efter sårbarhetsscanningar och penetrationstestningen levereras en konfidentiell rapport över det som hittats. Tillsammans med upptäckterna kommer vi också att leverera förslag på åtgärder på ett presentationsmöte.

Relaterade blogginlägg:

 1. Nya regleringar kräver omfattande förstärkning av cybersäkerheten!
 2. Skydda din verksamhet med PEN-testning och Capture-The-Flag-övningar!
 3. GDPR totalstoppar europeisk persondata i amerikanska molntjänster – Vi har hela listan!
 4. Säkerhetscertifieringar i allmänhet och CISSP i synnerhet
 5. Högsta IT-säkerheten: Försvaret och KSF
 6. DevSecOps och SecOps

 

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart vi kan!

  Jag godkänner att IP-Solutions registrerar ovanstående information för att komma i kontakt med mig, ej ur marknadsföringssyfte.
  Läs mer om vår Dataskyddspolicy