-- Google Tag Manager (noscript) -->

Monitorering

Vi är experter inom monitorering och observabilitet

Vi ser idag att många verksamheter och kunder ser över sina observabilitetsbehov.  Vilka verktyg som används för att skapa en bra central lösning för att övervaka och monitorera infra, nät, tjänster eller sina applikationer är en strategisk fråga för många företag och kostnaderna för säkerhet och övervakning blir en allt större del av IT-budgeten.

Att köra en centraliserad logstack som tex en ELK-stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) eller Opensearch (AWS-fork av ELK-stacken) istället för proprietära lösningar kan vara fördelaktigt av flera anledningar, men kräver oftast mer kunskap eller arbete för att komma igång med.

IP-Solutions har utifrån detta skapat en opensource-baserad lösningspaketering som använder sig av Opensearch, Kubernetes, Fluentbit och Opentelemetry-projekten för att skapa en mycket kraftful, flexibel och prismedveten lösning.

Denna paketering kallar vi för Clarity.

 1. Öppen källkod och flexibilitet: Clarity -stacken är baserad på öppen källkod, vilket innebär att den är flexibel och anpassningsbar efter kundens specifika behov. Det ger dig möjlighet att skräddarsy och utöka plattformen enligt dina krav och affärsbehov, och välja om lösningen ska köras remote på molnet eller ON-prem på lokal HW.
 2. Kostnadseffektivitet: Eftersom Clarity paketeringen av Opensearch, fluent och K8s är baserad på öppen källkod, är den ofta mer kostnadseffektiv jämfört med proprietära lösningar som kan kräva licenskostnader, konsumtionsprissättning och dyra underhållsavtal. Detta är speciellt viktigt för vissa enterprise-funktioner (som SSO, Backup, karthantering etc)  som enbart ges till högt licensierade versioner t.o.m av många cloud eller opensource lösningar.
 3. Skalbarhet: Clarity-stacken är skalbar och kan hantera stora mängder data från olika källor. Du kan enkelt lägga till fler noder för att öka kapaciteten när ditt dataflöde växer, vilket gör det till en idealisk lösning för både små och stora organisationer.
 4. Integration och ekosystem: Clartiy-Pakteringen har ett brett ekosystem av verktyg och integrationer från sina ingående komponenter(Fluent, Kubernetes, Opentelemetry ) som gör det enkelt att integrera med andra system och verktyg i din IT-infrastruktur. Detta kan bidra till att skapa en enhetlig och effektiv övervaknings- och analysmiljö.
 5. Community support: Eftersom både Claritys opensearch (och ELK som den är bygger på)  är baserad på öppen källkod har den en stor och aktiv användarbas och community. Det innebär att det finns gott om, dokumentation och community-support tillgängligt för att hjälpa till med problem och utmaningar som kan uppstå vilket passar bra ihop med de resurser och experter som IP-Solutions kan tillhanda ta.

Vi ser Clarity-lösningar som ett attraktivt alternativ för kunder som har ett större behov av att bygga eller underhålla egna delar av sin stack och behöver mer flexibilitet än kommersiella eller cloudbaserade lösningar kan erbjuda. Med hjälp av våra Clarity- Acceleratorer och lösningspaketeringar kan dessa kunder få en bra grund att börja från eller för att komplettera sina existerande lösningar.

 

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart vi kan!

  Jag godkänner att IP-Solutions registrerar ovanstående information för att komma i kontakt med mig, ej ur marknadsföringssyfte.
  Läs mer om vår Dataskyddspolicy