-- Google Tag Manager (noscript) -->

Tekniskt ledarskap

Kvalificerad rådgivning när det behövs en verklig förändring.

Inom Tekniskt ledarskap erbjuder vi tjänster som projektledning, utredningar och upphandlingsstöd. Vi utför också strategiutredningar och kan agera expertrådgivare.

Förstudie i team

IP-Solutions levererar hela team med sammansvetsade specialister för ett helhetsåtagande.

I ett teamupplägg från IP-Solutions har vi en huvudresurs som deltar i möten med kund och leder och fördelar arbetet inom teamet. Huvudresursen har gedigen erfarenhet och hög generell kompetens inom flera teknikområden. Teamet består av två eller flera experter som var och en bistår med sin specifika tekniska kompetens till teamet.

Maxim – Beslutsstöd för tekniska förstudier

En effektiv och beprövad beslutsstödsmodell för att ta rätt beslut i förstudiefasen av beslutsprocessen.

Egenskaper

 • Ett systematiskt arbetssätt resulterar i bra kvalitét på beslutsunderlaget
 • Medger snabb avkastning på investeringen (ROI)
 • Minimerar tidsåtgång och kalendertid för att komma till beslut.
 • Väl definierad struktur med tydliga aktiviteter och förväntat resultat per del

GDPR

Vi har under många år haft personuppgiftslagen, PUL, så vad är egentligen nytt? Främst handlar det om individens rättigheter, vilket innebär att man måste ha ett ändamål med datalagringen, samtycke från individen och möjlighet att kunna både informera, flytta samt korrigera och ta bort data vid anmodan. Vi har arbetat med säkerhetsskydd och datalagring, vilket innebär att vi har goda kunskaper om hur man skyddar data och framförallt de nödvändiga processerna för detta.
Läs mer

Teknisk projektledning

Tekniskt inriktad ledning i teknikintensiva projekt. Exempel på detta är arbete med standardisering och validering av utrustning mot givna standarder.

Upphandlingsstöd

Vi har många års erfarenhet från upphandlingar av större och tekniskt komplexa system som säkerhetslösningar, telefonsystem och nätverk.

Strategiutredningar

Inför större strategiska beslut och teknikskiften.
Lång erfarenhet för att stötta våra kunder i utredningar inom tele- och datakommunikationsbranschen.

Expertrådgivare

Vår breda och djupa kunskap tillför värde vid möten och teknisk ledning av workshops.

Ta gärna del av vårt Tech Talk där vi talar om Agilitet med vår f.d. medarbetare, projektledaren Torbjörn.

 

 

 

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart vi kan!

  Jag godkänner att IP-Solutions registrerar ovanstående information för att komma i kontakt med mig, ej ur marknadsföringssyfte.
  Läs mer om vår Dataskyddspolicy