-- Google Tag Manager (noscript) -->

GDPR

The General Data Protection Regulation
Checklista – Att tänka på:

Säkerhet: Var, när och hur sparar jag mitt data? Behöver jag kryptera? Är det skyddat mot röjning?

Behörighet: Vem behöver komma åt data och varför behöver man komma åt den? Vem ansvarar för den? Hur sker autentisering?

Korrekthet: Är det rätt data, d v s den data jag behöver för mitt ändamål?

Ansvar: Se till att lagen följs, ge berörd personal utbildning och rutiner. Samma ansvar gäller för övrigt vid extern lagring.

Lagringstid: Hur länge behöver jag lagra data? Raderas det automatiskt i alla system? Bör lagringstiden tidsbegränsas automatiskt?

Dokumentation & processer: I exempelvis rekryteringsverktyg sparas data som det är viktigt att man har koll på: att det stämmer med ändamålet samt att man har klara rutiner för samtycke, utlämning, informationsplikt och hur man säkerställer att det är rätt individ.

Vill du veta mer om IP-Solutions kostnadsfria GDPR-tjänst?

– Workshop projektgrupp
– Vad är GDPR, Vad behöver ni göra och hur gör ni det?
– Förstudie och Gapanalys
– Handlingsplan

Här hittar du även ett flödesschema för GDPR: GDPR

Tillbaka

Kontaktpersoner

Sälj | Marknad

Rickard Nordin

E-post: rickard [at] ip-solutions.se
Telefon: 076-809 59 23