Lösningar

Vi på IP-Solutions är stolta över att kunna erbjuda lösningar/tjänster som framtidssäkrar ditt företags infrastruktur. Vi ger er även en professionell utbildning i hur ni arbetar i er nya miljö.

Vi vägleder er från början till slut i implementationsfasen och tillhandahåller dessutom support och rådgivning när infrastrukturen eller systemet väl är på plats.

Visst låter det bra?

Låt oss berätta mer om våra erfarenheter eller se några av våra tjänster och lösningar nedan.

NetOps 2.0

Var befinner ni er när det gäller att modernisera ert framtida nätverk?
Läs mer

Internet of Things (IoT)

Trots att Internet of Things (IoT), även kallat Sakernas internet, funnits ett tag, är det först nu som utvecklingen accelererar på allvar.

Läs mer

Nätverksrevision

Behöver organisationens nätverk en översyn? För att utnyttja investerade medel maximalt är det av yttersta vikt att planeringen baseras på ett väl underbyggt underlag. En investering baserad på fel information kan spräcka budgeten – både tidsmässigt och ekonomiskt. 
Läs mer

Migrering till Molnet

Fler och fler ser fördelarna med att ha sina applikationer i en molnlösning. Snabba förändringar i IT-miljön är ett krav från verksamheten. Ligger miljön hos en leverantör av molntjänster går det snabbt att skala upp din existerande lösning eller starta upp några nya servrar.
Molnlösningar kan vara publika, privata eller en hybridlösning. Det finns behov av alla typer av lösningar och vilken man väljer beror på verksamheten och de applikationer man använder.

Läs mer

SDN och NFV

Världen förändras, och den gör det med ökande fart. Vi har sett tekniska revolutioner förut, men nu inträffar flera samtidigt.

Molnteknik (Cloud technology) – nätverksåtkomst till en grupp av delade resurser – är snart mer norm än undantag. Med webbaserade stödsystem, distribuerad lagring och virtuella nätverk är nästan ingenting exakt vad det ser ut som för konsumenten.
Läs mer

OpenStacktjänster

Beställ en leverantörsoberoende genomgång av OpenStack av våra erfarna konsulter!  OpenStack är ett ramverk för att bygga IaaS-lösningar och har snabbt klättrat till att bli ett av de mest framgångsrika öppna källkodsprojekten sedan Linux-kärnan.
Läs mer

GDPR

Just nu är det mycket information – och kanske en del oro – kopplat till den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Vi har arbetat med säkerhetsskydd och datalagring, vilket innebär att vi har goda kunskaper om hur man skyddar data och framförallt de nödvändiga processerna för detta.

Vi har under många år haft personuppgiftslagen, PUL, så vad är egentligen nytt? Framförallt handlar det om individens rättigheter, vilket innebär att man måste ha ett ändamål med datalagringen, samtycke från individen och möjlighet att kunna både informera, flytta samt korrigera och ta bort data vid anmodan.
Läs mer