Nätverk, grunden till alla IT-system

Inom nätverksområdet gör vi allt från analyser, förstudier och designarbete till implementation, felsökning samt utbildning.

Kunskapen om nätverk utgör IP-Solutions kärna.

Bland våra största uppdragsgivare hittas operatörer, tillverkare och stora företag med egen infrastruktur. Inom nätverksområdet hjälper vi till med allt från analyser, förstudier och designarbete till implementation, felsökning samt utbildning.

NetOps 2.0 – nästa generations nätverksingenjör

NetOps 2.0 omfattar kompetenser, processer och verktyg för att kraftigt reducera nätverksdelen av den totala ledtiden vid leverans och produktionssättning av IT-stöd och system.

De bärande principerna är:

  • Utvecklingen av nätverk och nätverkssäkerhet integreras med systemutveckling/test/devops.
  • Konfigurering (och omkonfigurering) av nätverk ska så långt som möjligt utföras och testas automatiskt, API > CLI.
  • Analys av data från nät i drift ska automatiskt kunna fångas in, analyseras och användas för proaktivt underhåll.

Utredning

Kravanalys – sammanställning av organisationens krav kring nätverkslösningar.
Säkerhetsanalys – säkerhetsrevisioner och penetrationstester med rekommendation till förbättringar

Design

Säkerhet – brandväggar, krypto, VPN och autentisering av både användare och utrustning
Nätverksvirtualisering – NFV och SDN
Konvergens – telefoni, video och data i samma nätverk
Funktion – anpassning för speciella applikationer såsom klient-server, VoIP eller molntjänster
Skalbarhet och kapacitet – vid nydesign samt vid utökning av befintligt nätverk
Mobilitet – geografiskt spridda verksamhetsställen och användare

Projektledning

Projektledning – stöd under inköpsprocessen
Teknisk projektledning – teknik- och verksamhetsstöd i implementationsfas
Utvärdering – tekniskt stöd genom utvärderingen av anbud
Revidering av nätverk – tester av hård- och mjukvara mot givna kravspecifikationer
Förvaltning
Drift och underhållsarbete

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa ditt företag med?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig…

Jag håller med om att IP Solutions registrerar ovanstående information och ger mig information om tjänster och produkter via e-post.
Läs mer om vår Dataskyddspolicy