-- Google Tag Manager (noscript) -->

Nätverk, grunden till alla IT-system

Inom nätverk & automatisering gör vi allt från analyser, förstudier och designarbete till implementation, felsökning samt utbildning.

Kunskapen om nätverk utgör IP-Solutions kärna

Bland våra största uppdragsgivare finns operatörer, tillverkare och stora företag med egen infrastruktur. Inom nätverk och automatisering hjälper vi till med allt från analyser, förstudier och designarbete till implementation, felsökning och utbildning.

Automatisering – Kostnadseffektiv IT-infrastruktur

Slår övertidskonton hos era tekniker i taket på grund av ständig brandsläckning i infrastrukturen eller omständliga manuella processer? Drabbas ni av förseningar i CI/CD-flödet på grund av väntan på brandväggsöppningar eller nya serverresurser?

Då är det dags att överväga att automatisera hanteringen av er IT-infrastruktur.

Läs mer

NetOps 2.0 – nästa generations nätverksingenjör

NetOps 2.0 omfattar kompetenser, processer och verktyg för att kraftigt reducera nätverksdelen av den totala ledtiden vid leverans och produktionssättning av IT-stöd och system.

De bärande principerna är:

 • Utvecklingen av nätverk och nätverkssäkerhet integreras med systemutveckling/test/devops.
 • Konfigurering (och omkonfigurering) av nätverk ska så långt som möjligt utföras och testas automatiskt, API > CLI.
 • Analys av data från nät i drift ska automatiskt kunna fångas in, analyseras och användas för proaktivt underhåll.

Var befinner ni er när det gäller att modernisera ert framtida nätverk?
Läs mer

Migrering till Molnet

Fler och fler ser fördelarna med att ha sina applikationer i en molnlösning. Snabba förändringar i IT-miljön är ett krav från verksamheten och ligger miljön hos en leverantör av molntjänster går det snabbt att skala upp en existerande lösning eller starta upp nya servrar. Molnlösningar kan vara publika, privata eller en hybridlösning. Behov finns av alla typer av lösningar och vilken man väljer beror på verksamheten och de applikationer man använder.

Läs mer

SDN och NFV

Världen förändras och den gör det med ökande fart. Vi har sett tekniska revolutioner förut men nu inträffar flera samtidigt.

Molnteknik (Cloud technology) – nätverksåtkomst till en grupp av delade resurser – är snart mer norm än undantag. Med webbaserade stödsystem, distribuerad lagring och virtuella nätverk är nästan ingenting exakt vad det ser ut som för konsumenten. 
Läs mer

Nätverksrevision

Behöver organisationens nätverk en översyn? För att utnyttja investerade medel maximalt är det av yttersta vikt att planeringen baseras på ett väl underbyggt underlag. En investering baserad på fel information kan spräcka budgeten – både tidsmässigt och ekonomiskt. 
Läs mer

Design

 • Säkerhet – brandväggar, krypto, VPN och autentisering av både användare och utrustning
 • Nätverksvirtualisering – NFV och SDN
 • Konvergens – telefoni, video och data i samma nätverk
 • Funktion – anpassning för speciella applikationer såsom klient-server, VoIP eller molntjänster
 • Skalbarhet och kapacitet – vid nydesign samt vid utökning av befintligt nätverk
 • Mobilitet – geografiskt spridda verksamhetsställen och användare

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart vi kan!

  Jag godkänner att IP-Solutions registrerar ovanstående information för att komma i kontakt med mig, ej ur marknadsföringssyfte.
  Läs mer om vår Dataskyddspolicy