Nätverk, grunden till alla IT-system

Inom nätverksområdet gör vi allt från analyser, förstudier och designarbete till implementation, felsökning samt utbildning.

Kunskapen om nätverk utgör IP-Solutions kärna. Vi har lång erfarenhet och stor bredd inom området.

Bland våra största uppdragsgivare hittas operatörer, tillverkare och stora företag med egen infrastruktur. Inom nätverksområdet hjälper vi till med allt från analyser, förstudier och designarbete till implementation, felsökning samt utbildning.

Utredning

Kravanalys – sammanställning av organisationens krav kring nätverkslösningar.
Säkerhetsanalys – säkerhetsrevisioner och penetrationstester med rekommendation till förbättringar

Design

Säkerhet – brandväggar, krypto, VPN och autentisering av både användare och utrustning
Nätverksvirtualisering – NFV och SDN
Konvergens – telefoni, video och data i samma nätverk
Funktion – anpassning för speciella applikationer såsom klient-server, VoIP eller molntjänster
Skalbarhet och kapacitet – vid nydesign samt vid utökning av befintligt nätverk
Mobilitet – geografiskt spridda verksamhetsställen och användare

Projektledning

Projektledning – stöd under inköpsprocessen
Teknisk projektledning – teknik- och verksamhetsstöd i implementationsfas
Utvärdering – tekniskt stöd genom utvärderingen av anbud
Revidering av nätverk – tester av hård- och mjukvara mot givna kravspecifikationer
Förvaltning
Drift och underhållsarbete

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa ditt företag med?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig…