Nätverk, grunden till alla IT-system

Inom nätverk & automatisering gör vi allt från analyser, förstudier och designarbete till implementation, felsökning samt utbildning.

Kunskapen om nätverk utgör IP-Solutions kärna.

Bland våra största uppdragsgivare hittas operatörer, tillverkare och stora företag med egen infrastruktur. Inom nätverk & automatisering hjälper vi till med allt från analyser, förstudier och designarbete till implementation, felsökning samt utbildning.

NetOps 2.0 – nästa generations nätverksingenjör

NetOps 2.0 omfattar kompetenser, processer och verktyg för att kraftigt reducera nätverksdelen av den totala ledtiden vid leverans och produktionssättning av IT-stöd och system.

De bärande principerna är:

  • Utvecklingen av nätverk och nätverkssäkerhet integreras med systemutveckling/test/devops.
  • Konfigurering (och omkonfigurering) av nätverk ska så långt som möjligt utföras och testas automatiskt, API > CLI.
  • Analys av data från nät i drift ska automatiskt kunna fångas in, analyseras och användas för proaktivt underhåll.

Utredning

Kravanalys – sammanställning av organisationens krav kring nätverkslösningar.
Säkerhetsanalys – säkerhetsrevisioner och penetrationstester med rekommendation till förbättringar

Design

Säkerhet – brandväggar, krypto, VPN och autentisering av både användare och utrustning
Nätverksvirtualisering – NFV och SDN
Konvergens – telefoni, video och data i samma nätverk
Funktion – anpassning för speciella applikationer såsom klient-server, VoIP eller molntjänster
Skalbarhet och kapacitet – vid nydesign samt vid utökning av befintligt nätverk
Mobilitet – geografiskt spridda verksamhetsställen och användare

Projektledning

Projektledning – stöd under inköpsprocessen
Teknisk projektledning – teknik- och verksamhetsstöd i implementationsfas
Utvärdering – tekniskt stöd genom utvärderingen av anbud
Revidering av nätverk – tester av hård- och mjukvara mot givna kravspecifikationer
Förvaltning
Drift och underhållsarbete

Vad önskar du få hjälp med?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart vi kan!

Jag godkänner att IP-Solutions registrerar ovanstående information och ger mig information om våra tjänster via e-post.
Läs mer om vår Dataskyddspolicy