-- Google Tag Manager (noscript) -->

Migrering till Molnet

En migrering till någon form av molntjänst börjar med idéer, problemställningar och mål. Vägen från idéer till genomförd migrering innehåller ett antal steg.

Förberedelse
Innan man börjar planera en migrering till molnet så måste man ta fram en strategi. Vilka applikationer vill man lägga i en molntjänst? Vilka krav ställer detta på en leverantör? Verksamheten är en viktig del i detta arbete. Kanske måste man genomföra någon typ av feasibility studie eller genomföra en Proof of Concept.

Man behöver också fundera på om man ska ändra arbetssätt när man går över till molnlösning. Det kan vara effektivare att använda applikationer som tjänster. Kanske finns det applikationer som passar bättre som Software as a Service (SaaS), till exempel Office 365, istället för att fortsätta att fortsätta att vara ansvarig för driften av dessa applikationer.

Man behöver besluta sig för leverantör, eller leverantörer av lösningen. Funktioner, skalbarhet, säkerhet, tillgänglighet, prestanda och pris behöver värderas. Men även risken för framtida inlåsning hos en leverantör.

Planering

Innan man kan göra en plan för migreringen behöver aktiviteter hos verksamheten och övrig IT verksamhet inventeras. För verksamheten kan det finnas tillfällen då man absolut inte vill riskera något avbrott på grund av en migrering. Det kan också finnas planer för uppgraderingar av applikationer och operativsystem inplanerade. Detta behöver inkluderas i en migreringsplan.

En detaljerad design tas också fram under planeringen. Ofta behövs mer än en design. Det kan krävas tillfälliga lösningar som enbart ska finnas under migreringsperioden för att sedan ersättas av en slutlig design. Ofta kan inte migreringsplanen, eller designen, spikas innan man genomfört en pilotmigrering.

För att underlätta och snabba på själva migreringen är det lämpligt att städa i databaser och filsystem för att minska mängden data som ska överföras under migreringen.

Migrering
Själva genomförandet av migreringen går sedan relativt enkelt, så länge det finns en väl genomarbetad plan och det finns säkrade resurser med rätt kompetens. Givetvis kan det fortfarande gå fel. Men med väl genomtänkta beslutspunkter och fungerande roll-back planer går detta att hantera.

Efter genomförd migrering måste allt testas och verifieras. Det är inte bara användartester som krävs, utan även prestanda och fail-over tester behöver göras. Det är också viktigt att kolla att alla stödfunktioner som back-up och antivirusuppdateringar fungerar. Givetvis måste man även säkerställa att servrar har tillräckligt med minne, CPU och disk. Det är viktigt att supportorganisationen fått utbildning och information om den nya miljön och hur man jobbar i den.

Avslut och utvärdering
Slutligen måste man städa upp i den gamla miljön. Nätverkskomponenter och konfiguration måste städas och fysisk utrustning plockas bort. Kanske finns det även annan optimering att göra som passar bättre att göra efter migreringen.

Det är också lämpligt att utvärdera hela migrationsprojektet och se över hur processerna fungerar i en annan miljö.

Är du nyfiken på att veta mer om hur IP-Solutions kan hjälpa till med en molnmigrering? Vi har projektledare som kan leda hela arbetet. Vi har även tekniska experter som kan hjälpa till med de tekniska delarna av ett migreringsprojekt. Läs gärna om när vi hjälpte en kund att flytta mellan två olika leverantörer av molnlösningar.

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster och lösningar.

Sälj | Marknad

Rickard Nordin

E-post: rickard [at] ip-solutions.se
Telefon: 076-809 59 23