-- Google Tag Manager (noscript) -->

KUNDPROJEKT
Ett företag ville byta molnleverantör eftersom den befintliga leverantören inte kunde leva upp till företagets förväntningar på funktionalitet, tillgänglighet och prestanda.

UTMANING
Företaget ville hitta en molnleverantör som kunde erbjuda en heltäckande lösning så att de enbart behövde fokusera på applikationerna. De ville inte behöva tänka på patchning av operativsystem, virusdefinitioner och back-up and restore. Leverantören skulle även erbjuda en lösning med snabba svarstider, framför allt i Europa. Det var även viktigt att leverantören kunde hjälpa till under migreringen av servrar från den befintliga leverantören. Migreringen skulle ske samtidigt som företaget gjorde en sammanslagning med ett annat företag och la över delar av sin verksamhet på Office365. Datamigreringen behövde lösas med begränsad bandbredd då det inte gick att utöka bandbredden till den befintliga leverantören inom rimlig tid och till rimliga kostnader.

ERBJUDANDE
En av IP-Solutions konsulter hjälpte till vid valet av ny molnleverantör för att säkerställa att företaget skulle få efterfrågad funktionalitet och prestanda samt nödvändiga tjänster. Migreringen planerades noga för att den kunde ske med minimal påverkan på användarna och utan att störa sammanslagningen med det andra företaget. En viktig del i migreringen låg på verifiering av funktionalitet där både användare och applikationsleverantörer behövde säkras upp.

RESULTAT
Alla servrar har migrerats till den nya leverantören och användarna har rapporterat en förbättrad användarupplevelse. Företaget har även fått en mer redundant lösning, till ett lägre pris.

Här kan du läsa flera kundcase.


Behöver ni också experthjälp? Ta gärna kontakt med oss!