-- Google Tag Manager (noscript) -->

Vi diskuterar med Anders Krus från VMware om deras vision och lösning för SDN. (ENG)

Anders Krus från VMware