-- Google Tag Manager (noscript) -->

Automatisering – Vägen till en kostnadseffektiv IT-infrastruktur

Slår övertidskonton hos era tekniker i taket på grund av ständig brandsläckning i infrastrukturen eller omständliga manuella processer? Drabbas ni av förseningar i CI/CD-flödet på grund av väntan på brandväggsöppningar eller nya serverresurser?

Då är det dags att överväga att automatisera hanteringen av er IT-infrastruktur.

 

1. Vad innebär automatisering av IT-infrastruktur?

Automatisering innebär att man tillåter en maskin utföra en eller flera uppgifter. Genom att automatisera förändringar i IT-infrastrukturen på rätt sätt kan de göras snabbare och med färre fel än om de görs manuellt.

I IT-sammanhang talar man om infrastruktur som kod. Det betyder att IT-infrastrukturens konfiguration sparas som maskinläsbara (och mänskligt läsbara) textfiler. En applikation använder dessa filer för att skapa virtuell IT-infrastruktur och/eller konfigurera virtuell och fysisk utrustning.

Att låta kod representera och applikationer kontrollera infrastrukturen öppnar många möjligheter. Exempel på detta är att skapa ett enhetligt gränssnitt till en heterogen miljö och att villkora och testa förändringar. Det finns även välutvecklade och beprövade verktyg och metoder att hantera kod, vilket förbättrar ändringshantering, spårbarhet och dokumentation. Med andra ord, högre kvalitet!

2. Vad kan automatiseras?

Väldigt mycket går att automatisera. Från enkla repetitiva handgrepp till hela infrastrukturkonfigurationer inklusive övervakning.

Exempel på en automatiserad process är:

a.  Skapa en virtuell server på en hypervisor

b.  Konfigurera VLAN på switchar för att ansluta servern

c.   Installera en applikation på den nya servern

d.  Anpassa regler i brandväggen för att applikationen skall fungera

e.  Dokumentera (Implicit i konfigurationsfilerna eller automatiserat till IPAM, Wiki eller annat verktyg)

f.   Verifiera att applikationen fungerar

g.  Notifiera administratör att flödet är klart

3. Varför automatisera?

Om man är ovan att tänka automatisering kan det kännas som ett stort steg med nya arbetssätt och investeringar i nya verktyg och kompetens. Kanske finns det även en rädsla att förlora kontrollen över infrastrukturen. Det finns dock stora vinster att göra och gör man det rätt blir kontrollen och kvaliteten bättre snarare än sämre.

Vad är då nyttan?

  • Tidsbesparing

När processen väl är automatiserad görs förändringarna fortare. Vilket leder till kortare ledtider.

  • Ökad kreativitet

Med en allt snabbare utveckling mot en digitaliserad infrastruktur förväntas tekniker leverera mer på kortare tid. Med automatisering frigörs de från de monotona och repetitiva uppgifterna. Då kan de fokusera mer på kvalificerade och värdeskapande arbete.

  • Minskad risk för fel

Beroendet av den mänskliga faktorn minskar (enligt Gartnerstudien ”One Brand of Firewall is a Best Practice for Most Enterprises[RN1]” kommer minst 99% av alla brandväggsfel fram till 2023 bero på mänsklig felkonfiguration.) Dessutom kan man minska felsannolikheten med automatiserade kontroller.

  • En homogen miljö och arbetssätt

Automatiseringsverktyg med stöd för många olika plattformar (t.ex. Ansible eller Terraform) ger ett enhetligt sätt att arbeta med infrastrukturen. Behovet att lära sig många gränssnitt minskar och därmed också beroendet av nyckelpersoner.

  • Bättre dokumentation
    Konfigurationsfilerna är läsbara och kan därmed vara (delvis) självdokumenterande. Många dokumentationsverktyg (t.ex. IPAM) erbjuder dessutom gränssnitt för automatisk uppdatering.
  • Mer effektiv felsökning

Med en homogen miljö och bra dokumentation behöver tekniker mindre tid till att felsöka. Dessutom går det att automatisera stora delar av felsökningen.

  • Ökad säkerhet

En homomogen, väldokumenterad miljö ökar transparensen vilket gör säkerhetsarbetet mer effektivt.

  • Schemalagda förändringar

När beroende av mänskliga insatser begränsas ökar möjligheten att schemalägga förändringar för att snabba upp processer och minimera påverkan på användare.

4.  Hur påverkas organisationer och arbetssätt vid införande av automatisering?

Påverkan beror på hur mycket som förändras och automatiseras i organisationen. Små automatiseringsprocesser påverkar små grupper och kan ofta göras utan att organisationen påverkas. För att få ut den maximala effekten av automatiseringen kan man ibland vilja automatisera hela processer bestående av flera uppgifter. Då kommer organisationen och arbetssättet att påverkas mer.

Innan införande av automatisering är det viktigt att kartlägga processerna som påverkas. En framgångsfaktor vid införande av automatisering är att ha förankrat förändringen och utbildat användare och administratörer.

5. Är min organisation mogen för automatisering?

Ja! Det handlar om att skapa en målbild för att lägga grunden för automatiseringen och sen att hitta rätt första steg.

Vi har erfarenhet av automatisering och vet att oavsett hur organisationen arbetar idag så finns det vinster att göra. Automatisering handlar mycket om vilket arbetssätt och tankesätt organisationen har. Gör er organisation något manuellt mer än en gång? Ja, då kanske ni ska fundera på att automatisera det. När automatisering är utfört en gång kan ni återanvända samma process. 

6. Vad är rätt första steg?

Det är svårt att veta var man ska börja eller hur man ska hitta rätt uppgift att automatisera. Identifiera små och korta uppgifter som ofta behöver utföras. När er organisation kommit i gång med automatisering kan dessa uppgifter byggas på och expanderas. Till exempel kan det vara att skapa en process som sparar konfigurationen på alla nätverksenheter varje dag.

7. Vad kan IP-Solutions göra?

IP-Solutions är partner med RedHatAWS och Cisco och vi kan automatisering. Vi kan hjälpa er med att komma i gång med automatisering.

Vi erbjuder ett kostnadsfritt seminarium där vi berättar mer om automatisering och hur ni skulle kunna utnyttja automatisering.

Kontakta oss för mer information.