-- Google Tag Manager (noscript) -->

Är ert nätverk rustat för att möta de behov som ställs med införandet av molnrelaterade teknologier, DevOps och agila metoder för mjukvaru- och applikationsutveckling, kontinuerlig drift/konfiguration/integration utan nertid och förväntan på 100 % tillgänglighet?

Detta är bara några av de egenskaper som kännetecknar ett modernt nätverk som utgör basen i en framtida infrastruktur för privat moln och virtualisering.

Var befinner ni er när det gäller att modernisera ert nät för att möta dessa behov?

Startgroparna (NetOps 0.0)

 • Varje ändring i nätet hanteras manuellt av nätverksteknikerna
 • Det finns ingen eller väldigt lite integration och samspel i organisationen mellan virtualiseringen / DevOps teknologierna och nätverket
 • Alla virtuella miljöer och nätsegment skapas manuellt
 • Nätverket är uppbyggt på Layer 2 tekniken
 • De ändringar som behöver göras i nätverket görs utanför arbetstid vilken saktar ner hela organisationen och resulterar i längre ledtider

Grundläggande automatisering implementerat (NetOps 1.0)

 • Konfigurationen av nätverket sker genom ett automatiseringsverktyg
 • Det finns ett fungerande samarbete mellan nätverksgruppen och övriga delar av teknikorganisationen
 • Virtualisering / DevOps / nätverket är integrerade och nya virtuella nätverk och miljöer kan skapas utan att nätverksteamet behöver lägga ner manuellt arbete eller konsulteras
 • Nätverket är uppbyggt mestadels på Layer 3 tekniken

Helautomatiserat nät implementerat (NetOps 2.0)

 • Hela livscykeln av nätverksutrustningen är automatiserad
 • Nätverksexpertisen är en integrerad del av teknikorganisationen
 • Det finns en tydlig underlay och overlay i nätverket
 • Nätverket är uppbyggt kring Spine/Leaf, IP-Fabric och Layer 3 tekniken eller liknande skalbar och redundant teknologi
 • Nätverket driftas enligt kontinuerlig drift / kontinuerlig implementering metodiken
 • Nätverket är redundant och har en tillgänglighet på 99,999%

Vad kan IP-Solutions göra för varje kundgrupp?

Oavsett i vilken fas Du befinner dig kan IP-Solutions hjälpa Dig vidare på resan mot ett modernare nätverk.

Våra konsulter kan till exempel:

 • Kartlägga den existerande nätverket och föreslå förbättringar eller skapa en ny nätdesign.
 • Utreda, föreslå och implementera verktyg för en ökad grad av automatisering.
 • Analysera och genomföra nödvändiga förändringar inom rutiner och processer.
 • Tillhandahålla coachning och ledarskap för resan mot en mer agil organisation och kultur.

Kostnadsfri NetOps 2.0 konsultation

Är du nyfiken på att veta mer om NetOps 2.0? Erhåll en leverantörsoberoende genomgång av hur ditt företag kan omfamna NetOps 2.0. Boka in en kostnadsfri NetOps 2.0 konsultation där vi diskuterar ert specifika behov.