-- Google Tag Manager (noscript) -->

Ett seminarium för dig som är verksam inom data- och telekombranschen. Innehållet riktar sig särskilt till dig som är teknisk chef eller i annan beslutsfattande position.

Agenda

Nuläge för operatörer
o Konkurrens
o Tjänster
o Regulationer
o Prismodeller
o Kunder
o Paradigmskiften
o Kommodofiering
o Operatörerna i relation till OTT-spelare och användare

Överblick av teknologier som påverkar operatörer
o Mobilitet (IoT/5G)
o Cloud 2.0 och vidare – tredje generationens molnplattformar
o Sociala nätverk
o Säkerhet för molnet
o Artificiell Intelligens