-- Google Tag Manager (noscript) -->

KSF betyder helt enkelt ”Krav SäkerhetsFunktioner”. Det är en kravmassa framtagen av Svenska Försvarsmakten (FM) och används vid upphandling av IT-system för FM och FM-nära myndigheter.

På senare år har även rent civila myndigheter som har uppgifter inom totalförsvaret visat intresse för att använda KSF. Användningen av KSF förväntas alltså öka. KSF är den mest detaljerade kravspecifikationen för IT-system som överhuvudtaget existerar hos svenska myndigheter.

Vår konsult Fredrick Beste har fördjupat sig närmare i ämnet och delar med sig i följande dokument: Högsta IT-säkerheten: Försvaret och KSF