-- Google Tag Manager (noscript) -->

Migrering till molnet kan vara avgörande för att öka skalbarhet, flexibilitet och tillförlitlighet i din IT-infrastruktur. Men hur påbörjar man processen? Vilken migrationsstrategi är mest lämplig för dina behov?

I den här artikeln kommer vi att titta närmare på de sex vanligaste metoderna för att migrera till molnet, även kända som “6 R’s of migrating to the cloud”. Oavsett om du vill flytta befintliga applikationer eller bygga nya från grunden, kommer du att lära dig vilken strategi som bäst passar dina mål och krav.

Följ med oss när vi utforskar varje steg i denna spännande resa till molnet, och upptäck fördelar och nackdelar med varje migrationsstrategi!

Rehosting

Detta är en “lift and shift”-strategi som innebär att man flyttar en applikation eller ett system från en lokal miljö till molnet utan att göra några stora förändringar.

Fördelarna inkluderar minskad administration, potentiella kostnadsbesparingar och möjligheten att enklare optimera applikationen i molnet. Nackdelarna inkluderar bristande utnyttjande av molnets fulla potential och risk för att skjuta problem framför sig istället för att lösa dem på riktigt.

Replattforming

Denna strategi syftar till att optimera applikationen eller systemet för molnmiljön genom att göra små förändringar. Det kan innebära att man använder molnbaserade databaser istället för självhanterade eller att man använder molnbaserade lastbalanserare istället för egna lastbalanserare.

Fördelarna inkluderar minskad administrationsbörda, förbättrad prestanda, effektivare säkerhetskopiering och förbättrad hög tillgänglighet/failover. Nackdelarna inkluderar högre kostnader och ökad komplexitet.

Repurchasing

Detta innebär att man ersätter en befintlig applikation eller system med en molnbaserad motsvarighet, såsom en XaaS-produkt. Till exempel kan man ersätta Microsoft Exchange med Microsoft 365 för att dra nytta av dess molnbaserade funktioner.

Fördelarna inkluderar förbättrad funktionalitet, skalbarhet och tillgänglighet, samt minskade krav på självhantering av infrastruktur. Nackdelarna inkluderar högre kostnader och eventuella begränsningar i anpassningsmöjligheter jämfört med självhantering av systemet.

Refactoring / Re-architecting

Denna strategi innebär att granska arkitekturen för en applikation och genomföra stora förändringar för att optimera den för molnmiljön. Det kan innebära att adoptera “cloud-native” arkitekturer och produkter, att använda serviceorienterade eller mikrotjänster, eller att implementera APIs, event-driven eller serverless-lösningar.

Fördelarna inkluderar högre prestanda, ökad skalbarhet, användning av molntjänster och bättre anpassningsmöjligheter. Nackdelarna inkluderar högre kostnader och större komplexitet.

Retire

Detta innebär att man avvecklar applikationer eller system som inte längre används eller är kostnadseffektiva att ha igång. Det kan vara så att systemen körs utan anledning och att det är mer arbete att utvärdera deras användning än att bara lämna dem igång.

Om applikationen inte längre behövs kan det vara fördelaktigt att stänga av den för att minska komplexiteten och kostnaderna samt förbättra säkerheten. Nackdelarna inkluderar möjliga förluster av data och begränsade möjligheter att återaktivera applikationen eller systemet.

Retain

Denna strategi innebär att man behåller en applikation eller system i sin nuvarande form. Det kan vara fördelaktigt att använda denna strategi för äldre applikationer som inte är värda att migrera till molnet, eller för att skjuta upp migreringen av komplexa system till senare faser. Samtidigt kan det vara för riskfyllt att flytta super-viktiga applikationer till molnet just nu.

Fördelarna med att behålla applikationer eller system i sin nuvarande form inkluderar minskad risk, minskade kostnader och bevarande av applikationer eller system som inte passar för molnmiljön. Nackdelarna inkluderar eventuell begränsad användning av molntjänster och bristande optimering för molnmiljön.

 

Molnmigration kan vara en spännande men också utmanande resa för många företag. Vi hoppas att vår översikt över de sex vanligaste molnmigrationsstrategierna har gett dig en bättre förståelse för vad som krävs för att ta din verksamhet till nästa nivå i molnet. Om du vill ha mer information eller hjälp med att planera och genomföra din molnmigration, tveka inte att kontakta oss.

Vi är experter inom molntjänster och kan hjälpa dig att identifiera den mest lämpliga strategin för din organisation samt utföra en smidig och framgångsrik molnmigration. Tillsammans kan vi ta steget mot molnet på bästa möjliga sätt och hjälpa dig att dra nytta av skalbarhet, flexibilitet och tillförlitlighet i din IT-infrastruktur.

Artikeln är skriven av IP-Solutions konsult Tobias Lindberg.