-- Google Tag Manager (noscript) -->

Partner AWSEffektivare nät med AWS Transit Gateway

Ett av våra fokusområden på IP-Solutions är molntjänster. Vi är stolta att nu ha hjälpt ännu en kund, en stor svensk dagligvarudistributör, med att förbättra nätstrukturen i deras AWS-miljö (Amazon Web Services) samt förenklat drift och underhåll av nätet.

Kunden har många konton som har implementerats i olika skeden. Där nät inom konton, mellan konton och anslutningar mot datacentret har satts upp efter det aktuella behovet och efter de vardande riktlinjerna. Med tiden har det byggts upp ett behov av förenkling och konsolidering av nätlösningarna.

Genom att utnyttja AWS Transit Gateway-tjänsten, vilken nyligen blivit tillgänglig i AWS Stockholmsregion (eu-north.1), har IP-routing mellan konton kunnat förenklas. Dessutom kan nu IP-transportresurser till datacentret samutnyttjas av alla konton vilket ger både enklare drift och bättre ekonomi.

AWS CloudFormation används för konfiguration av AWS Transit Gateway och tillhörande resurser efter devisen ”infrastructure as code”. Detta är viktigt för att säkerställa spårbarhet och ändringshantering. Det förenklar dessutom arbetet med att hålla dokumentationen av systemet aktuell.

Kontakta oss gärna om ni vill få information om våra molntjänster!