-- Google Tag Manager (noscript) -->

Här kommer 4 tips inför COA-certifieringen!

1 Förbered dig för testmiljön

Testmiljön har sina begränsningar och hjälpfunktioner såsom klipp-och-klistra och anteckningsblock för att göra anteckningar och editera långa kommandon. Kolla upp de praktiska tipsen i https://www.openstack.org/assets/coa/COA-Candidate-Handbook-V1.4.14.pdf så att du kan använda provtiden till att lösa frågor istället för att utforska testmiljön.

2 Håll ett öga på klockan

En av de största utmaningarna med testet är tidspressen så håll ett öga på klockan så att du vet att du ligger i fas. Svårigheten och tidsåtgången för uppgifterna är ganska väl uppblandade (möjligtvis med undantag av felsökningsuppgifterna på slutet) så det går att hålla koll på om man rör sig genom provet tillräckligt snabbt för att hinna med de flesta uppgifterna. Kanske är det så att du inte hinner dubbelkolla svaren och kanske måste du lämna någon uppgift obesvarad för att hålla tempot uppe. Svårighetsnivån på frågorna är moderat men du måste ha koll på vilka kommandon och funktioner som skall användas. Du har tillgång till dokumentationen på https://docs.openstack.org men om du måste leta info där är du troligen rökt.

3 Öva både CLI och GUI

COA examen består av en serie av begränsade praktiska uppgifter. Vissa av dem görs bäst i Openstack CLI och andra bäst i Horizon så du måste var hyfsat hemma i båda och i viss mån kunna avgöra vilken väg som är mest framkomlig. Om du inte arbetar i Openstackmiljö dagligen rekommenderas en förberedelsekurs som erbjuder generös tillgång till en labbmiljö att öva i så att du har fått upp farten till examensdags.

4 Lär dig förstå strukturen i Keystone

Ytterligare en utmaning i provet är att hålla reda på domäner och projekt. Detta går som en röd tråd genom uppgifterna. Sätt dig in i Keystone-strukturen och hur du utför ändringar i rätt projekt via användning (och eventuellt manipulering av) RC-filer, Openstackkommandon eller inloggning/projektval i Horizon. Det blir så lätt fel och du vill inte skapa felsökningsuppgifter åt dig själv, de finns redan med i provet.

Lycka till!