-- Google Tag Manager (noscript) -->

Snabbare nätverk för dina mikrotjänster

Vad är Cilium?

Cilium är en modern nätverks- och säkerhetslösning för Kubernetes-baserade miljöer som använder eBPF (Extended Berkeley Packet Filter) för att förbättra nätverksfunktioner och säkerhet i nästan alla moderna infra-miljöer.

Vad är fördelarna med Cilium?

Prestanda och Skalbarhet:

 • eBPF: Cilium använder eBPF, vilket möjliggör högpresterande nätverksfunktioner som kan köras direkt i Linux-kärnan. Detta minskar latens och förbättrar flödet jämfört med traditionella userspace-baserade lösningar som dessutom är svårare att använda.
 • Effektiv resursanvändning: Cilium kan hantera stora mängder nätverkstrafik med låg overhead, vilket gör det lämpligt för storskaliga molnmiljöer.

Avancerad Nätverkssäkerhet:

 • Identitetsbaserad säkerhet: I stället för att förlita sig på IP-adresser använder Cilium identiteter (baserade på etiketter) för att definiera nät & säkerhetspolicys. Detta förbättrar säkerheten i dynamiska miljöer där IP-adresser ofta ändras.
 • Finjustera kontrollen: Med hjälp av eBPF kan Cilium tillämpa detaljerade säkerhetspolicyer på specifika applikationer och tjänster, inklusive Layer 7 (applikationslager)-policy.

Insyn och Observabilitet:

 • Transparens: Cilium erbjuder detaljerad insyn i din nätverkstrafik, inklusive realtidsövervakning och spårning av trafikflöden mellan mikrotjänster eller poddar.
 • Integration med observabilitetsverktyg: Cilium kan enkelt integreras med populära observabilitetsverktyg som Prometheus och Grafana för att ge detaljerade visualiseringar och djupare analyser.

Enkel Integrering och Flexibilitet:

 • Kubernetes-native: Cilium är designat för att fungera smidigt med Kubernetes och stöder avancerade Kubernetes-funktioner som NetworkPolicy.
 • Flexibel konfiguration: Cilium kan konfigureras och anpassas för att möta specifika behov, inklusive stöd för olika nätverksarkitekturer och topologier.

Stöd för avancerade funktioner:

 • Service Mesh Integration: Cilium kan integreras med service mesh lösningar som Istio för att tillhandahålla förbättrad nätverks- och säkerhetshantering.
 • Multi-kluster Nätverk: Cilium stöder nätverkskoppling mellan flera Kubernetes kluster, vilket möjliggör säkra och effektiva nätverk över klustergränser.

Aktiv och växande Community:

 • Open Source: Cilium är ett open source-projekt med en aktiv och växande community, vilket innebär kontinuerliga förbättringar, regelbundna uppdateringar och ett stort stöd från användare och utvecklare.
 • Isovalent är nu en del av Cisco: Integration av klassiska nätverksverktyg, ACI och cisco-specifika komponenter är en strategisk nödvändighet för dem att stödja och support mot nya standard-funktioner kan nästan garanteras

När är Cilium ett bra val?

 • Du behöver avancerade nätverksfunktioner: Om din applikation kräver komplexa nätverks- och säkerhetspolicyer, eller om du vill använda L7-filter och inspektion gör Cilium arbetet enklare.
 • Du vill ha hög prestanda: Om du har höga krav på nätverksprestanda och låg latens utan att behöva optimera DPDK eller SR-IOV
 • Skalbarhet är kritiskt: Om du förväntar dig att ditt kluster kommer att växa och behöver en lösning som hanterar skalning bra.
 • Om Observabilitet och insikt är viktigt: Idag behöver allt fler utvecklare och ops-team detaljerade insikter i hur nätverkstrafik och säkerhetspolicyer beter sig i produktion

För att avgöra om Cilium är rätt för din molnplattform, utvärdera dina specifika behov gällande nätverkssäkerhet, prestanda, skalbarhet och hanterbarhet. Om du behöver avancerade funktioner och hög prestanda kan Cilium vara ett utmärkt val. För enklare krav kan andra lösningar vara mer lämpliga. Utför en grundlig behovsanalys och överväg att testa Cilium i en utvecklings- eller stagingmiljö innan du beslutar om produktionsanvändning.

Hur kan IP-Solutions hjälpa mig?

Vi på IP-Solutions kan Cilium, och hjälper dig att komma i gång med förstudie, nyinförande, testning, och migrering.

Kontakta oss gärna om ni vill få mer information!