-- Google Tag Manager (noscript) -->

Som ett led i IP-Solutions satsning på tillväxt och lösningsorientering, har Fredrik Herbertsson utsetts till CTO. Fredrik har många års erfarenhet av produkt och mjukvaruutveckling för startups och större företag inom brancherna data, telekom och fintech.

CTO till IP-Solutions

Fredrik Herbertsson, CTO

Fredrik, berätta om IP-Solutions satsning på lösningsorientering!
IP-Solutions satsning på lösningsorienterade affärer är en naturlig utveckling av vårt tjänste- och produktutbud som främst bottnar i ökad efterfrågan från våra kunder. En nära relation med kunderna, vårt aktiva jobb med partnerskap, t ex inom molnteknik, har satt fart på IP-Solutions lösningsorienterade affärer!

Vad ser du fram emot i rollen som CTO?
Att jag på ett direkt och konkret sätt får jobba med teknik i ett större kontext. Under mina år som mjukvaruutvecklare och lösningsarkitekt från ett flertal branscher, har jag sett med vilken kraft och nytta en välutvecklad tekniklösning kan hjälpa människor och företag att nå sina önskade mål.

Det är en spännande resa jag får vara med på!