-- Google Tag Manager (noscript) -->

Under september 2020 har IP-Solutions uppmuntrat sina medarbetare till att röra på sig extra mycket. Målet är välmående medarbetare samt att stötta en organisation som arbetar med hälsa.

Folkmyndighetens webbplats läser vi följande, som är en rekommendation av WHO sedan 2010.

“Alla vuxna från 18 år och uppåt bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter.”

IP-Solutions vill gärna följa WHO:s rekommendationer kring fysisk aktivitet. För varje medarbetare som kommer upp till 600 aktivitetsminuter på fyra veckor, skänker IP-Solutions en ekonomisk gåva till organisationen MIND. Mind har arbetat för psykisk hälsa sedan 1931.

Just den här hälsoutmaningen pågår under september månad. Vi har alltid uppmuntrat våra medarbetare att vara fysiskt aktiva, säger Linda Stüve som är initiativtagare till utmaningen.

Under årens lopp har IP-Solutions genomfört flera motionslopp som Blodomloppet och Bellmansstafetten. Kickoffer har  alltid inslag av fysisk aktivitet och ett högt friskvårdsbidrag uppmuntrar medarbetarna att ta hand om sin hälsa.