-- Google Tag Manager (noscript) -->

Avsikten med denna rapport är för den som söker en övergripande introduktion till OpenStack marknaden. Speciellt för er som står inför uppgiften att välja distribuerad OpenStack där fokus inte bygger på att använda OpenStack utan snarare applikationerna på toppen.

Detta ger en överblick vad som erbjuds på OpenStack-distributionsmarknaden och en vägledning om vad man ska tänka på samt även de tekniska trenderna.

Det finns mer än trettio leverantörer listade på OpenStack Forum Marketplace. Men många av dessa är nischade mot specifika applikationer eller specifika marknader.

Vi har begränsat vår studie till de som erbjuder en komplett uppsättning tjänster som sin kärnverksamhet och har dessutom uteslutit de leverantörer som saknar stöd i Europa.

Bland dem som fortfarande är intressanta finner vi hård- och mjukvaruleverantörer (telekom, datacenter, etc.) som vill erbjuda en integrerad OpenStack tillsammans med sina egna produkter och som kan vara lämpliga för din specifika applikation.

Även om ditt val av leverantör inte behöver vara någon av dina redan existerande, så handlar det i slutändan om vilken dina teknikers favorit OS är, vad du har för supportbehov samt vilka konfigurationshanteringsverktyg du redan använder internt.

En annan mycket viktig faktor är vad din långsiktiga strategi i molnet handlar om och vilken typ av partnerskap/support du letar efter från din OpenStack-leverantör.

Letar du efter en managerad tjänst eller lokal installation? I så fall vill du involvera tjänster från din leverantör.

De vanligaste Open Source-fokuserade leverantörerna

Vi tog en närmare titt på fem av de vanligaste Open Source-fokuserade leverantörerna; Canonical, Mirantis, Oracle, Red Hat och SUSE. Det finns en liten skillnad i deras paketerade tjänster de erbjuder. Lika viktigt är supportnivå av leverantören som också påverkar över prissättningen.

Red Hat och Canonical är de två dominerande på marknaden. Red Hat positionerar sig som en premiumleverantör med en komplett meny av tjänster och utbildningar medans Canonical fokuserar på att få igång kunderna snabbt och sedan sälja stöd.

Mittemellan kommer Mirantis, ett helt OpenStack-fokuserat företag (distro är Ubuntu-baserad) som försöker göra ett färdigt paket för operatören att bara ta över.

SUSE kan beskrivas som en utmanare i denna grupp. SUSE Linux-baserad lösning levereras med ett nytt implementerings- och uppdateringsverktyg och de erbjuder en rad tjänster och utbildning.

Oracle OpenStack är kanske något av en outsider, något begränsad funktionalitet i jämförelse med de övriga fyra men fortfarande en komplett OpenStack lösning. Det kan vara av intresse om du redan har Oracle-databaser eller där belastningen och din miljö passar inom begränsningarna.

Sammanfattning

OpenStack är moget för den dagliga driften, och inom multi-cloud, hyperkonvergens och ”Edge computing” sker det mycket utveckling. Vi ser också trenden mot containers som påverkar hur OpenStack paketeras från de stora leverantörerna.

Vi har hittat en ganska varierad skara av OpenStack leverantörer, ofta inriktade mot specifika applikationer eller hårdvarumiljöer. Det finns några nya spelare som erbjuder nya servicemodeller (SaaS) eller med proprietär mjukvaror t.ex. för datacenterdrift men av intresse för de flesta blivande OpenStack operatörerna är de med rena open source-erbjudanden.

Vi tittade lite närmare på fem av dessa.

De två marknadsledarna Canonical och Red Hat har väldigt olika affärsmodeller där Canonical fokuserar på managerade tjänster och supportabonnemang medan Red Hat har en mycket bredare portfölj av tjänster och utbildning.

Mirantis är den tredje etablerade leverantören som är någonstans mellan de två.

Suse är en utmanare med en mindre installerad bas men levererar en variation av tjänster.

Oracle är utomstående av de fem som saknar några av funktionaliteterna men satsar på att erbjuda en stabil produkt för Oracle-användare och andra.

Valet mellan de fem kommer för de flesta inte att handla så mycket om den senaste funktionaliteten utan snarare om preferenser gällande miljö, t.ex. OS/hypervisor och konfigurationsverktyg, och vilken typ av leverantör man vill ha partnerskap med och vad denna erbjuder i form av tilläggstjänster.

Vill du få vår fullständiga rapport? I rapporten (på engelska) så får du bland annat:

  • Mer detaljer kring de olika OpenStack-leverantörerna Canonical, Mirantis, Oracle, Red Hat och SUSE.
  • Marknaden
  • Trender