-- Google Tag Manager (noscript) -->

IoT genomgår tillsammans med begrepp som AI och Cloud, en explosionsartad utveckling. IoT är, till skillnad från de andra, främst en accessteknik, dvs metoder att inhämta data från omgivningen och dess föremål, samt att styra, kontrollera, reglera och övervaka dessa föremål. Eftersom dessa devices oftast befinner sig ute i den riktiga världen, har de en hel del säkerhetsproblem behäftade med sig.

Security & Safety

På engelska skiljer man på ”security” och ”safety”. På svenska kallar vi dem lite olyckligt bägge för ”säkerhet”. Den sistnämnda borde kanske egentligen benämnas ”trygghet” istället. ”Security” betyder åtgärder för att förebygga illvilliga händelser, t ex skalskydd, perimeterförsvar, kryptering och Intrusion detection. Medan ”Safety” snarare betyder frånvaro av olyckor, såsom datakrascher, raderade data osv.

Läs fortsättningen av den här artikeln genom att klicka här:
En översikt av IoT Security. (PDF)

Artikeln är skriven av vår konsult Fredrick Beste.