-- Google Tag Manager (noscript) -->

Folkhälsomyndigheten, FHM, har genomfört en ramavtalsupphandling avseende IT-konsulttjänster, och valt att teckna ramavtal med IP-Solutions. Avtalet är initialt på ett år med möjlighet till förlängning under ytterligare tre år. IP-Solutions del av avtalet omfattar både områdena drift, säkerhet och support och leveransledning för myndigheten i Solna.

“– Det känns väldigt bra att kunna hjälpa och stötta FHM i deras viktiga arbete, inte minst i dessa Coronatider. Vi har redan fullt fokus på att följa FHMs riktlinjer. Att också professionellt få möjlighet att leverera expertis till myndigheten gör oss ödmjuka och tacksamma för FHM’s förtroende, säger Glenn Sernbrandt, VD för IP-Solutions.”

Folkhälsomyndighetens mål med ramavtalet är att på ett smidigt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt kunna förse myndigheten med kompetenta IT-konsulter. Andra viktiga leveransområden är kritiska IT-system, IT-arbetsplatser och plattformar för kommunikationstjänster inom telefoni och konferens.

Genom leverans av IT-specialister förser IP-Solutions myndigheten med specialistkompetens och lösningar inom sitt område. Tack vare lång erfarenhet inom områden som drift, säkerhet, support och leveransledning, samt spetskompetens inom avancerad tele – och datakommunikation, kan IP-Solutions stötta myndigheten med efterfrågade kompetenser och lösningar.

För mer information, vänligen kontakta:

Glenn Sernbrandt, VD glenn.sernbrandt@ip-solutions.se 

08-615 08 60

Folkhälsomyndighetens webbplats