-- Google Tag Manager (noscript) -->

Introduktion

Argumenten för att migrera till molnet är många. De vanligaste skälen är minskade kostnader, slippa hantera egen hårdvara, högre tillgänglighet, högre IT säkerhet, bättre skalbarhet, pay-as-you-go, med flera. Ett annat argument till migration som vi på IP-Solutions vill framhäva är den innovationskraft som molnplattformarna erbjuder. I denna artikel ger vi lite exempel på vad den största molnspelaren, AWS, har att erbjuda när det gäller migrering till molnet och best-practices gällande arkitektur.

Innovation

Förutom att frigöra IT-resurser vid migrering till AWS, så erbjuder plattformen stora möjligheter att snabba upp utvecklingsorganisationers innovationshastighet. Time-to-market och kostnaderna för att förverkliga en ny tidé kan minskas signifikant, när organisationen väl anammat molnets fördelar och typiskt tillhörande agila arbetssätt.

Systemresurser och tjänster som skalar on-demand, kraftfulla serverless tjänster, blue-prints för systemarkitektur, playbooks för migrering, utveckling och operations, är bara några av de verktyg som finns till utvecklingsorganisationens förfogande.

AWS-tjänsterna lämpar sig ypperligt för att bygga system med microservices arkitektur. Tillsammans med ett agilt mindset och iterativt arbetssätt leder de till resurseffektiv utveckling av produkter/tjänster i alla dess livscykler, från prototyper och MVPs till stora affärskritiska system med många tusentals användare.

Migration

AWS erbjuder ett antal guider, tjänster och verktyg för att förbereda, planera, underlätta, genomföra och följa upp en migration till AWS. Till exempel, i förberedelsefasen hjälper Cloud Adoption Readiness Tool att utvärdera organisationens migreringsmognad.

Under själva migreringen, förenklar t ex AWS Database Migration Services och Server Migration Services flytt av olika databaser och server workloads. AWS Migration Hub erbjuder en central plats för att välja verktyg och följa upp status på hur migreringen fortskrider. Verktyg finns för migrering av databaser, servers, diskar, webservers, med mera.

Efter migreringen finns tjänster för drift och övervakning samt för uppföljning och optimering av AWS resursutnyttjande och kostnader.

AWS Well-Architected Framework

AWS Well-Architected Framework är ett ramverk med best-practices ämnat för personer i tekniska roller (t ex CTO, utvecklare, DevOps) i organisationer som främst utvecklar system och tjänster på AWS. Ramverket beskriver strategier samt best-practices för att designa, utveckla och drifta moln system med fokus på följande fem områden: Operational Excellence, Security, Reliability, Performance Efficiency och Cost Optimization.

Verktyget AWS Well-Architected Tool hjälper till att utvärdera status på dina workloads och jämför deras arkitektur med best practices.

IP-Solutions

I egenskap av AWS-partner, med mycket seniora konsulter som dagligen jobbar med uppdrag inom IT-arkitektur, utveckling och DevOps, hjälper vi organisationer att migrera till och utveckla tjänster på AWS.

För att få vetskap om kommunikations- och kapacitetsbehov hos den befintliga on-prem lösningen, bör baseline- mätningar göras innan migreringen påbörjas. Under och efter migrationen mäter man igen för att säkerställa att migreringen fortskrider och levererar enligt plan. Tillsammans med NordicLAN kan vi erbjuda anpassade migrationsmättjänster.

Vi hjälper våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet och frigöra sin innovationskraft genom att dra nytta av AWSs alla tjänster och omfattande forskning och utveckling inom artificial intelligence, internet of things och big data.

Vill du få information om hur vi kan hjälpa ditt företag att migrera till molnet?
Kontakta oss!