-- Google Tag Manager (noscript) -->

Hur skapar vi ett engagemang och en känsla av gemenskap när vi avråds från att mötas på kontoret? Hur skapar vi ett digitalt engagemang? I den här artikeln delar vi med oss av hur IP-Solutions har jobbat med digitalt engagemang under år 2020.

Många av våra konsulter är vana vid att arbeta på distans och/eller i geografiskt distribuerade organisationer. När coronaviruset slog till med full kraft i mars så blev plötsligt alla tvungna att arbeta hemifrån. Alla de vanliga aktiviteterna för att skapa sammanhållning – tex kickoffer, AW och informationsmöten – fick ställas in. Vad göra? Ganska snabbt insåg vi att vi behövde ha tätare möten. Dessa möten behövde nödvändigtvis inte vara så långa. Det viktigaste var att vi “träffades” med viss kontinuitet, både inom teamen och hela företaget.

Tidigare arrangerande vi månatliga personalmöten på kontoret. Dessa personalmöten har bytts ut till digitala möten varannan vecka. Utöver personalmöten så har vi även uppmuntrat våra medarbetare att ta egna initiativ för att mötas.

Det här är lite av vad vi har gjort under 2020 för att skapa en känsla av gemenskap och digitalt engagemang.

  • Skickat hem gåvor. fika- och matpaket
  • Bjudit in externa föreläsare
  • Genomfört ett antal digitala afterwork
  • Anordnat musiktävlingar
  • Gemensamma digitala fikastunder
  • Erbjudit skrivbordsstolar till hemarbetsplatsen
  • Erbjudit våra medarbetare tjänsten Active Quiz för att uppmuntra till rörelse.
  • Digital kompetensdelning, så kallade ”skillsgroups”.
  • Uppmuntrat att boka in ett digitalt möte med en ergonom för genomgång av hemarbetsplatsen.

Särskilt uppskattat har våra skrivbordsstolar och gåvopaket varit.

Med tanke på att 2020 har påverkat många negativt både privat och yrkesmässigt, så har vi varit beredda på lägre eNPS-poäng (Employee Net Promotor Score) det här året. Vår senaste eNPS-mätning visar glädjande nog precis tvärtom. Vi har gått från 38 poäng i  juni till 51 poäng i december. Generellt anses en poäng mellan 10-30 vara bra, allt nära 50 anses vara mycket bra.

Att vi som konsultbolag har så många ambassadörer, trots den pågående pandemin, skapar en positiv känsla inför 2021.


Nyfiken på IP-Solutions som arbetsgivare? Besök gärna vår karriärsida för att se vilken kompetens vi söker.