-- Google Tag Manager (noscript) -->

Det finns många fördelar med att välja en SD-WAN-lösning för att koppla ihop företagets kontor.

De viktigaste argumenten är:

 • Kostnad. Du kan ersätta alla, eller åtminstone nästan alla, dyra MPLS förbindelser med kostnadseffektiva Internetaccesser. Det går också att minska kapaciteten för de viktigaste huvudsiterna. Traditionellt har huvuddelen av de olika kontorens trafik gått via huvudsiterna.  Detta är inte en optimal lösning när mycket av trafiken nyttjar olika typer av molntjänster som är anslutna till Internet.
 • Flexibilitet. Om en av siterna börjar få dålig kapacitet räcker det att uppdatera Internetkapaciteten på denna site, inget arbete krävs på någon annan site. På samma sätt är det enkelt att lägga till en ny site i ditt globala nät. Vill du ändra prioritering i nätet gör du det enkelt via controllern och den ser till att de nya prioriteringsreglerna omedelbart implementeras på alla siter.
 • Redo för molntjänster. Eftersom alla siter har sin egen Internetacces har alla siter också möjlighet att nå molntjänsterna direkt via Internet. Det finns möjlighet att ansluta till en lokal instans av molntjänsten. Varför ska ett kontor i Asien kopplas mot en europeisk instans av Azure när samma uppkoppling finns tillgänglig i Asien?

Även om det finns fördelar med SD-WAN så finns det några saker att beakta. Det är inte självklart att det passar alla, eller kanske inte för alla kontor. Kanske är en hybridlösning att föredra.

 • Säkerhet. I den traditionella MPLS-lösningen så hade man en eller ett fåtal siter anslutna till Internet. På dessa siter kunde man satsa på utrustning och kompetens för att säkra att nätet inte utsattes för attacker. Med en SD-WAN-lösning ökar antalet exponerade siter och då gäller det att man har utrustning och kompentens för att hantera denna nya säkerhetsarkitektur.
 • Funktion. Det finns länder som begränsar eller helt blockerar krypterade förbindelser över Internet och det är precis vad SD-WAN-lösningar bygger på. Kommer din SD-WAN-lösning att fungera för alla siterna, och kommer den att fungera över tid?
 • Tillgänglighet. De traditionella CPE routrarna har funnits länge, och det kan vara en anledning till att de saknar funktionalitet som dagens nät kräver. Men de har också visat sig vara väldigt driftsäkra. Kommer SD-WAN-utrustningen att vara lika driftsäker? När vi ökar komplexiteten i utrustningen så ökar vi normalt utrustningens komplexitet och därmed risken för driftstörningar.

För de flesta är SD-WAN den rätta lösningen, men hur ska den realiseras? Ska jag bygga upp lösningen själv och enbart beställa lokal Internet av olika lokala service providers, eller ska jag beställa allt som tjänst av en service provider?

 • Internet.
  • Har alla lokala Internetleverantörer kompetens och arkitektur för hög tillgänglighet.
  • Har de lämpliga peering-punkter så att trafiken inte tvingas ta onödiga omvägar.
  • Har de kontroll på överbokningen i nätet, så att du får den prestanda du behöver, även under lite högre belastning i nätet?
 • SD-WAN-utrustning. Det är inte säkert att den lösning som din service provider erbjuder har all den funktionalitet som efterfrågas. Genom att själv bygga lösningen med den utrustning som erbjuder de bästa egenskaperna så får man en lösning med hög funktionalitet, men man har också tagit på sig ett ansvar att hantera denna utrustning.

Vill du veta mer om SD-WAN? Kontakta oss gärna! 

Läser fler blogginlägg här