-- Google Tag Manager (noscript) -->

API finns redan? Inga problem!

Vår lösning krävde såklart en viss anpassning till kundens existerande API som utvecklats av ett annat team. Klienten som genererades med Vite blev förvånansvärt förutsägbar (relativt avancerade api-to-api lösningar med SSR). Tack vare klientens enkla och intuitiva beteende kunde backend teamet snabbt och självständigt anpassa API:et genom att nästan bara helt enkelt “gissa” hur klienten var tänkt att fungera. Det krävdes faktiskt bara ett enda möte för att få API:et att samarbeta med klienten! Hur många möten brukar ni ha?

En modern CDN host som Netlify med dess inbyggda preview-brancher var en enorm hjälp vid under den iterativa utvecklingen! Dessa brancher hanterades till stor del automatiskt och varje branch gav en egen lösenordsskyddad URL. Backend-utvecklarna kunde då enkelt testa sin kod med hjälp av våra preview-deployments. För att få upp farten på utvecklingen redan från projektets start valde vi att använda DaisyUI, eftersom detta komponentramverk gör att vi slipper koda absolut allting från början – knappar och animationer finns redan på plats! Och det bästa av allt är att DaisyUI även i framtiden kan användas med t.ex. React eller Svelte, då det är ramverksoberoende och baserat på endast CSS.

Nya demon varje dag!

En modern stack, i kombination med modern deployment och agil metodik gav oss både nöjdare utvecklare och nöjdare kund! Preview-deployment konfigurerat på rätt sätt gjorde arbetsflödet i projektet enkelt och intuitivt. De projektmedlemmar som behövde tillgång till appens online demo kunde enkelt få det! En ny preview-branch skapades löpande vid ändringar och vi kunde redovisa progress genom att dema nya features på i stort sett daglig basis. Mötena blev spännande igen och alla deltagarna kunde testköra branchen och klicka runt själva. Screenshots är en sak, att köra appen är en annan!

Med rätt verktyg behöver alltså inte snabb och effektiv deployment av presentationslagret vara komplicerat. Låt utveckling bli roligt igen! Jobba nära kunden och känn glädjen när ni tillsammans låter systemet växa fram dag för dag!

Kanske kan vi på IP-Solutions hjälpa till att göra ert nästa utvecklingsprojekt enklare och mer produktivt?

Artikeln är skriven av IP-Solutions konsult Hariz Hasecic.