-- Google Tag Manager (noscript) -->

DevOps i teknikens värld handlar om att förbättra processer. Allt från kontinuerlig integration till testdriven utveckling. Vi som använder agil teknologi har möjlighet öka produktiviteten och förbättra den övergripande processen.

Nu med Docker/container konceptet går det mycket smidigare att driftsätta applikationer i en containermiljö som Docker. När applikationen körs ovanpå ett annat operativsystem (OS) ibland kallat gäst-OS, så behöver man inte installera hela OS:et. Detta innebär att applikationerna går snabbare att distribuera eftersom inte hela OS:et behöver startas upp.

Kubernetes är ett orkestreringssystem för Docker containers. Med Kubernetes kan du schemalägga containers på en klustermaskin som kan bestå av 1 eller 1000 ”noder”. Du kan köra flera containers på en maskin. Kubernetes kommer att hantera statusen för dessa containers, dvs starta containers på specifika noder och starta om containers som är felaktiga.

Andra finesser är att Kubernetes kan köras lokalt, publikt, privat eller på hybrid infrastruktur. Kubernetes är ett mycket användbart verktyg för oss som jobbar med DevOps.

Jenkins är en flexibel automatiseringsserver/verktyg. Den är enkel att installera och har massor av plug-ins som hjälper oss att automatisera allt från backups till produktleveranser.

Jenkins är ett verktyg som kan hjälpa DevOps att minska avståndet mellan utvecklare och operativa verksamheten. Med bara ett klick kan den köra fördefinierade funktioner för CI CD.

Ansible är ytterligare automatiseringsverktyg som integreras med Jenkins med hjälp av plug-ins som i sin tur integreras med andra verktyg som till exempel Mavin, Git/GitHub. Här kan du köra ett jobb i Jenkins som ”ringer” till en ’playbook’ i Ansible och skickar parameter och miljövariabler etc.