-- Google Tag Manager (noscript) -->

KUNDPROJEKT
En IT-chef på en av Sveriges myndigheter hade problem med väldigt stora driftstörningar i sitt rikstäckande nät som innebar att nätet gick ned sporadiskt. Ett problem som fick konsekvenser både för kunder och personal. Myndighetens egna nätverkstekniker felsökte under en längre tid utan att hitta orsaken till problemet.

UTMANING
Driftstörningarna eskalerade och man beslöt sig för att anlita extern hjälp. Flera konsultbolag anlitades men ingen lyckades lösa problemet. Till slut kontaktade IT-chefen oss på IP-Solutions och förklarade problematiken och vilka insatser som hade gjorts.

ERBJUDANDE
Vi antog utmaningen och skickade en av våra seniora konsulter som tillsammans med kundens nätverkstekniker påbörjade arbetet med att kartlägga nätet. Därefter påbörjades felsökningen och efter bara fem timmar lyckades vår konsult lösa problemet som andra hade försökt lösa i flera månader.

RESULTAT
Slutresultatet blev att vi på IP-Solutions fick fortsatt förtroende av myndigheten. Vi fick uppdraget att göra en ny design av hela deras nät. Vi började med att bygga ett labnät i den nya designen där vi kunde testa olika tänkbara scenarier i liten skala, för att på så sätt förekomma eventuella problem. Därefter byggdes det stora nätet om och de delar som var ursprunget till driftstörningarna byggdes bort.

Här kan du läsa flera kundcase.


Behöver ni också experthjälp? Ta gärna kontakt med oss!