KUNDPROJEKT
En IT-chef på en av Sveriges myndigheter hade problem med väldigt stora driftstörningar i sitt rikstäckande nät. Felet bestod i att nätet gick ned sporadiskt. Detta fick konsekvenser både för kunder och personal. Myndighetens egna nätverkstekniker sökte efter felet under en längre tid men hittade det inte.

UTMANING
Driftstörningarna eskalerade och man beslöt sig för att anlita extern hjälp. Flera konsultbolag anlitades över tiden men ingen kunde lösa problemet. Till slut kontaktade IT-chefen oss på IP-Solutions och förklarade hela historiken med alla insatser som hade gjorts dittills.

ERBJUDANDE
Vi antog utmaningen och skickade en av våra seniora konsulter som tillsammans med kundens nätverkstekniker påbörjade arbetet med att kartlägga nätet. Därefter påbörjades felsökningen och efter bara fem timmar lyckades vår konsult lösa problemet som andra hade försökt lösa i flera månader.

RESULTAT
Slutresultatet blev att vi på IP-Solutions fick fortsatt förtroende av myndigheten. Vi fick uppdraget att göra en helt ny design av hela deras nät. Vi började med att bygga ett labnät i den nya designen så att vi kunde testa alla tänkbara scenarior i liten skala, för att på så sätt förekomma eventuella problem. Därefter byggdes det stora nätet om och vi byggde bort de delar som var ursprunget till de tidigare driftstörningarna.