-- Google Tag Manager (noscript) -->

Effektivare nät med AWS Transit Gateway

Molntjänster är ett av fokusområdena på IP-Solutions och vi är stolta att ha hjälpt ännu en kund, en stor svensk dagligvarudistributör, förbättra nätstrukturen i deras AWS-miljö (Amazon Web Services) samt förenklat drift och underhåll av nätet.

Kunden har många konton som har implementerats i olika skeden. Där nät inom konton, mellan konton och anslutningar mot datacentret har satts upp efter det aktuella behovet och efter de vardande riktlinjerna. Med tiden har det byggts upp ett behov av förenkling och konsolidering av nätlösningarna.

Genom att utnyttja AWS Transit Gateway-tjänsten, som nyligen blivit tillgänglig i AWS Stockholmsregion (eu-north.1), har IP-routing mellan konton kunnat förenklas. Dessutom kan nu IP-transportresurser till datacentret samutnyttjas av alla konton vilket ger både enklare drift och bättre ekonomi.

AWS CloudFormation används för konfiguration av AWS Transit Gateway och tillhörande resurser efter devisen ”infrastructure as code”. Detta är viktigt för att säkerställa spårbarhet och ändringshantering. Det förenklar dessutom arbetet med att hålla dokumentationen av systemet aktuell.

Här kan du läsa flera kundcase.


Behöver ni också experthjälp? Ta gärna kontakt med oss!