-- Google Tag Manager (noscript) -->

KUNDPROJEKT

Ett företag ville sänka kostnaderna för sitt globala WAN-nät och samtidigt effektivisera serverdriften och ersätta alla lokala servrar. Allt utan att användarupplevelsen försämrades eller att den nya lösningen ökade risken för intrång eller avlyssning.

UTMANING

En övergång till centrala servrar och publika molntjänster ställer höga krav på WAN-lösningen, bl.a.

  • Snabba svarstider för användarna även utan lokala servrar.
  • Hög tillgänglighet på WAN-nätet.
  • Lösningen måste fungera även i länder där kryptering inte är tillåtet och där VPN-lösningar inte är möjliga.
  • Kostnaden för WAN-lösningen måste sänkas.
  • Skyddet mot intrång ska vara minst lika bra som med den existerande lösningen.
  • Trafiken över WAN-förbindelserna ska inte gå att avlyssna

ERBJUDANDE

En av våra seniora tekniska projektledare hjälpte företaget ta fram en lösning som byggde på en kombination med MPLS förbindelser och VPN över internet. På de viktigaste siterna användes en kombination av MPLS och VPN, dvs. en hybrid WAN-lösning.

För att hålla nere kostnaderna användes både lokalt internet och internet levererat av MPLS-operatören.

För att kunna erbjuda användarna snabba svarstider valdes en lösning där de traditionella CPE:erna ersatts med SD‑WAN utrustning med stöd för WAN-optimering, Dynamic Path Selection, krypterade VPN-förbindelser samt med inbyggd brandvägg. SD‑WAN-lösningen baserades på standardservrar med mjukvara bland annat från Silver Peak och Paolo Alto.

Migreringen till den nya lösningen behövde genomföras site för site. Den nya och den befintliga lösningen behövde därför vara i drift parallellt och migreringen behövde ske utan, eller med minimal, påverkan på verksamheten.

RESULTAT

Slutresultatet blev ett WAN-nät med högre tillgänglighet och snabbare svarstider till en lägre kostnad. Användarupplevelsen förblev densamma när de lokala servrarna ersatts av centrala servrar eller publika molntjänster och säkerheten höll samma standard som med den gamla lösningen.

Övergången från den gamla till den nya lösningen kunde genomföras stegvis och utan påverkan på verksamheten. Företaget har därefter avvecklat alla lokala servrar.

Här kan du läsa flera kundcase.


Behöver ni också experthjälp? Ta gärna kontakt med oss!