-- Google Tag Manager (noscript) -->

KUNDPROJEKT
En operatör ville modernisera sin tjänst för uppkoppling av VPN klienter från internet till kundens IP-VPN. Den befintliga tjänsten var fristående med egna databaser och kundportal och saknade stöd för smartphones och Mac. Att lägga upp tjänsten för kunden krävde att kunddata manuellt matades in från operatörens kunddatabas till tjänstens databas.

UTMANING
Då tjänsten krävde ett flertal servers, manuellt underhåll av databaser och upprätthållande av kunskap om systemet var driften en utmaning. Att kunna använda tjänsten från andra plattformar som smartphones och Mac blev ett allt vanligare önskemål från kunderna. Tjänsten hade flera tusen användare från ett hundratal kunder som dagligen behövde en säker uppkoppling över internet till deras unika IP-VPN. Operatörens önskemål var att integrera tjänsten i kunddatabasen och kundportalen för att slippa manuell hantering och minska antalet servers.

ERBJUDANDE
Vi antog utmaningen och skickade en av våra seniora konsulter för att enligt DevOps ta fram en integrerad lösning. Uppdraget började med att identifiera vilka system och leveransrutiner som den befintliga tjänsten använde sig av. En lösning togs fram för att kunna leverera tjänsten på de plattformar som operatören använder för övriga tjänster, de önskade tekniska funktionerna verifierades. En ny paketering av produkten med integrering till kunddatabasen och kundportalen gjordes. Under en övergångsperiod stöddes både den gamla och nya tjänsten så att kunderna kunde uppdatera klienterna i sin egen takt.

RESULTAT
Slutresultatet blev operatörens första tjänst som kunde hanteras helt via kundportalen utan manuella steg från operatören. Ett antal system och servers som den gamla tjänsten var beroende av kunde avvecklas.

Här kan du läsa flera kundcase.


Behöver ni också experthjälp? Ta gärna kontakt med oss!