-- Google Tag Manager (noscript) -->

KUNDPROJEKT
Leveransansvarig chef hos en stor operatör hade problem med väldigt långa leveranstider av en molnbaserad växeltelefonilösning. Produkten/tjänsten var mycket komplicerad vilket påverkade antalet möjliga leveranser. Dessutom ställde varje leverans stora krav på organisationen.

UTMANING
Organisationen hade inga rutiner eller processbeskrivningar som tog hänsyn till helheten och de olika delmomenten som behövdes. Varje avdelning färdigställde sitt uppdrag utan att göra en ordentlig överlämning till nästa avdelning i kedjan.

ERBJUDANDE
Vi på IP-Solutions antog utmaningen och skickade en av våra projektledare som arbetade tillsammans med leveransansvarig chef. Arbetet startades med att kartlägga leveransprocessen och att precisera vilka delar som kunde effektiviseras. Alla berörda personer informerades hur leveranskedjan skulle fungera och vilka förändringar som skulle genomföras.

Uppdraget innebar att:

  • Delta i utvecklingsprojekt med ansvar för att utveckla verksamheten inom leverans, support och driftsorganisationen och dess processer för att möta kraven i de nya tjänsterna.
  • Ta fram förslag till rutiner och eventuella processförändringar genom workshops med verksamheten och förankra dessa med respektive linjechef.
  • Identifiera påverkan på resursbehovet inom leverans- support- och driftsorganisationen för både utveckling och leverans av aktuella tjänster.
  • Säkerställa information och utbildning till berörd personal.
  • Ta fram beslutsunderlag för att starta aktiviteter eller projekt för att optimera befintlig verksamhet eller dess processer.

RESULTAT
Slutresultatet blev att telefonilösningen som tidigare bara hade levererats med ett fåtal per år nu kan levereras med 5- 10 per månad. Tack vare det goda resultatet fick IP-Solutions fortsatt förtroende av kunden att utveckla leveransprocessen för ytterligare tre tjänster/produkter med samma goda resultat.

Här kan du läsa flera kundcase.


Behöver ni också experthjälp? Ta gärna kontakt med oss!