KUNDPROJEKT

Ett internationellt försvarsrelaterat projekt hade till uppgift att standardisera missionsnätverk i federation. IP-Solutions AB var ett av flera konsultbolag, forskningsinstitut och universitet som på uppdrag av respektive nation i samverkan utforskade lösningar. När så specifika operationella behov uppkom fick det internationella projektkontoret direktiv att styra mot dessa. Projektkontoret kontrakterar då bland andra IP-Solutions AB för att att snabbt kunna leverera ett förslag till standard som möter kundens behov.

UTMANING

Lösningen skall tillämpa öppna standarder och realiseras med allmänt tillgänglig hårdvara. Uppdragen som det federerade nätverket med kort varsel skall stödja kan variera stort vad gäller medverkande parter, omfattning och innehåll. Nätverket ska kommunicera med, men hållas strikt skiljt från, icke-gemensamma IT-system samt kunna etableras och drivas utan inblandning av specialiserad teknisk personal.

LÖSNING/ERBJUDANDE

IP-Solutions bidrog i hög grad till levererade förslag och lösningar;

  • Skapade och verifierade strategi och arkitektur samt teknik för automatiserad nätbyggnad
  • Skapade och verifierade IP-telefonilösning med distribuerad abonnentdatabas
  • Design och verifiering av lösningar för DNS och PKI i nätverk utan given fast punkt

Föreslagna lösningar innebär:

  • att det federerade nätverket kan skala från en godtycklig första nätverksnod på plats till hundratals sammankopplade nätverksnoder.
  • kortare ledtid från beslut om etablering till verkan, från månader till timmar.
  • automatiserad konfigurationskontroll vid förändringar gällande angränsande noder
  • certifikatbaserad behörighetskontroll, domännamnstjänst och gemensam tid kan användas i federationen trots att fasta platser för tjänsterna saknas i nät som dessa.

RESULTAT

Slutkunden har beslutat att projektets föreslag skall utgöra modellen för nätverkslager. För närvarande införs arkitektur, IP-telefoni-lösning och lösning för kommunikation med avskärmade privata tjänster, med mera. Enligt plan står automatiserad konfiguration vid byte av grannar och “platt” DNS på tur.